بستن تبلیغات

زهرا امانت الهی
زهرا امانت الهی
تاريخ : پنجشنبه 25 آبان 1391 | نویسنده : مامان و بابا

 
بازدید : مرتبه | موضوع :
8
تاريخ : دوشنبه 1 خرداد 1391 | نویسنده : مامان و بابا
بازدید : 85 مرتبه | موضوع :
7
تاريخ : دوشنبه 1 خرداد 1391 | نویسنده : مامان و بابا
بازدید : 85 مرتبه | موضوع :
6
تاريخ : دوشنبه 1 خرداد 1391 | نویسنده : مامان و بابا
زهرا اقدسی


بازدید : 166 مرتبه | موضوع :
5
تاريخ : دوشنبه 1 خرداد 1391 | نویسنده : مامان و بابا
بازدید : 99 مرتبه | موضوع :
4
تاريخ : دوشنبه 1 خرداد 1391 | نویسنده : مامان و بابا

زهرا اقدسی
بازدید : 91 مرتبه | موضوع :
3
تاريخ : دوشنبه 1 خرداد 1391 | نویسنده : مامان و بابا
زهرا اقدسی


بازدید : 113 مرتبه | موضوع :
2
تاريخ : دوشنبه 1 خرداد 1391 | نویسنده : مامان و بابا

امروز وقتی زهرا با قیچی کار می کرد طرز درست دست گرفتن قیچی رو بهش یاد دادیم ولی از اونجای که هنوز دستاش کوچیکه یه کلک به ما زد و گفت برین خودم درست می کنم ما که رفتیم دوباره مث قبل قیچی رو دست گرفتنیشخند
بازدید : 82 مرتبه | موضوع :